Vilde Matilde Skram

Bidrag fra denne personen

Man ser at digital mobbing er et økende problem blant barn og unge idag og medietilsynet rapporterer om at hele 15% av norske barn og unge mellom 9 og 16 sier at de har opplevd mobbing på nett, mot 13 prosent i 2014 (Medietilsynet, 2016).
Vi foreslår en handlingsplan rettet mot nettopp dette, hvor vi har lagt til en forslag til undervisningsopplegg på temaet publisering av bilder og informasjon på nett. Hvor går grensen mellom "tull" og "mobbing" ifht pusblisering av informasjon og bildet på nettet? Vi ønsker å få elevene til å reflektere og diskutere rundt denne problemstillingen og ta stilling til konkrete eksempler fra virkeligheten.