Trond Helge Richardsen

Bidrag fra denne personen

Lydbølger, noter, strenger og klaver

Dette er et tverrfaglig opplegg i koding, musikk, matematikk og fysikk der elevene skal ende opp med å programmere i Javascript en valgfri låt på datamaskinen.

Dette er et opplegg der elevene skal lage en kollasj av egenproduserte lydopptak som er editert før de blir satt sammen til en komposisjon. De bruker primært uteområdet til opptak før de samles i grupper på klasserom/musikkrom til videre arbeid.