Torbjørn D. Moe

Bidrag fra denne personen

Prosjekt lagt til valgfaget 'Internasjonalt samarbeid' eventuelt i samarbeid med engelsk. Varighet 2 måneder med opptil to timer pr. uke med to til fire partnere

Videregående elever ser og diskuterer filmer på tvers av landegrenser. Varighet tre måneder med en til to timer pr. uke.

Et Prosjekt for elever i videregående opplæring. Foreslåtte samarbeidsland; Tyrkia, Frankrike, Tyskland og Norge. Varighet ett skoleår med varierende antall timer pr. uke.

Et prosjekt av og med ungdom. Elever i videregående skole i Norge som har Medie- og informasjonskunnskap, gir elever på ungdomstrinnet i andre land digital dømmekraft.

Prosjekt for lærerstudenters praksisperiode med en varighet på tre til fem uker. Prosjektet er utarbeidet av Anita Normann, førstelektor ved NTNU

Prosjekt beregnet på valgfaget 'Internasjonalt samarbeid' med en varighet på f.eks. 2 mnd. Arbeidsspråk er tenkt å være fransk, men kan gjennomføres med andre arbeidsspråk.

Prosjekt beregnet på ungdomstrinnets valgfag 'Internasjonalt samarbeid' eller engelsk over en periode på syv måneder med 2 timer pr. uke. Valgfritt antall deltakende skoler - gjennomført med hell med fem deltakende land

Prosjekt for ungdomstrinnets valgfag 'Internasjonalt samarbeid' i samarbeid med fremmedspråk i dette tilfelle engelsk og spansk - gjennomføres over ett skoleår.

Prosjekt om værobservasjoner for ungdomstrinnet. Varighet to måneder eller lengre, to eller tre deltakerland.

Prosjekt i engelsk for ungdomstrinnet anbefalt for to partnere. Varighet fra tre til fem uker inkludert forarbeid.

Dette er et prosjekt som engasjerer alle, fra de aller yngste til de voksne. Anbefalt gjennomført med mellom fem til seks partnerland med en time pr. uke fra november til begynnelsen av januar.

Tverrfaglig opplegg for ungdomstrinnet med to til tre timer pr. uke over en periode på to måneder.

Valgfag 'Internasjonalt samarbeid' ca to måneder med 1 -2 timer pr. uke samarbeidsspråk vil naturlig være engelsk

Prosjektet er beregnet på ungdomstrinnet med en varighet på ca et halvt år med 2 timer pr. uke.

Prosjektet er tenkt i faget Internasjonalt samarbeid over to til tre måneder

Prosjektet er beregnet for valgfaget 'Demokrati i praksis' med en varighet på ca 4 måneder med 1-2 timer pr. uke helst knyttet til en høst med valg.

Prosjektet er beregnet på valgfaget 'Internasjonalt samarbeid' med en varighet på minst tre måneder.

Prosjektet er beregnet på valgfaget 'Internasjonalt samarbeid' over et helt år med ca 1½ time pr uke

Prosjektet er tenkt gjennomført i valgfaget 'Internasjonalt samarbeid' over en periode på 3 mnd eller mer.

Prosjektet er beregnet for elever med valgfag 'Internasjonalt samarbeid' på ungdomstrinnet og gjennomføres over et skoleår med omtrent 1½ time i uken