Torbjørn D. Moe

Bidrag fra denne personen

Hvilken rolle har hjemstedet i nasjonalt og internasjonalt perspektiv? Hva er hjemstedet kjent for utover lokalsamfunnet?

Prosjekt der en utforsker seg selv i samarbeid med andre.

Forestill deg at Takete og Malumna er to vesener som bor på en fremmed planet. Hvordan ser de ut og hvem er de?

Skriv en bok sammen med dine internasjonale venner

Dette prosjektet handler om fordommer og integrering, og hvordan vi kan ta opp dette med våre elever.
Prosjektet er bergenet på elever i videregående opplæring og passer i samfunnsfagene.

To skoler bruker eTwinning-plattformen til å spille teater sammen, over Skype eller lignende videokonferanseverktøy. To ferdige skuespill på engelsk ligger her, men det er enda morsommere å lage nye.

Dette prosjektet handler om å formidle tanker, følelser, opplevelser og ønsker på et annet språk. Ved å ta utgangspunkt i egen fritidsaktivitet eller interesse er man sikker på at alle har noe de kan fortelle om.

La elevene lage, samle inn og analysere data gjennom undersøkinger sammen med elever på andre skoler og i andre land.

Har du et spennende naturområde i nærheten av hjemstedet ditt? Har du funnet ut hva som faktisk finnes her?

Dette læringsopplegget er utarbeidet som et utgangspunkt for et eTwinning-prosjekt mellom to eller flere barnehager.
Her får barna erfare former/farger ved bruk av digitale verktøy og de får mulighet til å samarbeide og bli kjent med barn i andre barnehager.

Elevene viser elever fra andre land hva deres bamse kan oppleve i løpet av en skoledag, bamsen kan reise til den andre skolen på besøk.

Meg og det jeg kan, 5 trinn.
Fokus både på språk, dialekter, selvtillit og på hva jeg mestrer.

I dette opplegget skal du bli kjent med en annen barnehage i ditt nærmiljø. Hvor mange barn er det der? Hvilke leker har de? Hvordan ser det ut inne i barnehagen? Hvordan er dagen organisert?

Elevene finner symmetri i naturen og ellers i nærmiljøet. De tar bilder med mobilen og deler i eTwinning med partnerskolen og lager et digitalt galleri på TwinSpace.

Påskeegg

Dette prosjektet fokuserer på å lære om påskefeiringen i et annet land, samtidig som man forteller om sin egen feiring, egen kultur og egne tradisjoner. Prosjektet egner seg for elever som har spansk nivå II på VG1, men kan også tilpasses andre språk, nivå og høytider.

Dette prosjektet handler om å formidle tanker, følelser, opplevelser og ønsker på et annet språk. Ved å ta utgangspunkt i egen fritidsaktivitet eller interesse er man sikker på at alle har noe de kan fortelle om.

Vi ser oss rundt og undersøker hva vi kan finne under våre føtter og deler våre erfaringer digitalt med hverandre.

Hvor mange bor på ditt hjemsted? I din kommune? Hvor stor er kommunen din? Hvordan er det i forhold til andre kommuner?

Barna i barnehagene, som er med i prosjektet skal selv finne ut og velge ulike måter å bevege seg på.
De øvelsene de velger blir satt sammen til en olympiade.

Ukentlige nyhetspresentasjoner i samarbeid med andre.

Prosjekt lagt til valgfaget 'Internasjonalt samarbeid' eventuelt i samarbeid med engelsk. Varighet 2 måneder med opptil to timer pr. uke med to til fire partnere

Videregående elever ser og diskuterer filmer på tvers av landegrenser. Varighet tre måneder med en til to timer pr. uke.

Et Prosjekt for elever i videregående opplæring. Foreslåtte samarbeidsland; Tyrkia, Frankrike, Tyskland og Norge. Varighet ett skoleår med varierende antall timer pr. uke.

Et prosjekt av og med ungdom. Elever i videregående skole i Norge som har Medie- og informasjonskunnskap, gir elever på ungdomstrinnet i andre land digital dømmekraft.

Prosjekt for lærerstudenters praksisperiode med en varighet på tre til fem uker. Prosjektet er utarbeidet av Anita Normann, førstelektor ved NTNU

Prosjekt beregnet på valgfaget 'Internasjonalt samarbeid' med en varighet på f.eks. 2 mnd. Arbeidsspråk er tenkt å være fransk, men kan gjennomføres med andre arbeidsspråk.

Prosjekt beregnet på ungdomstrinnets valgfag 'Internasjonalt samarbeid' eller engelsk over en periode på syv måneder med 2 timer pr. uke. Valgfritt antall deltakende skoler - gjennomført med hell med fem deltakende land

Prosjekt for ungdomstrinnets valgfag 'Internasjonalt samarbeid' i samarbeid med fremmedspråk i dette tilfelle engelsk og spansk - gjennomføres over ett skoleår.

Prosjekt om værobservasjoner for ungdomstrinnet. Varighet to måneder eller lengre, to eller tre deltakerland.

Prosjekt i engelsk for ungdomstrinnet anbefalt for to partnere. Varighet fra tre til fem uker inkludert forarbeid.

Sider