Sven Olaf Edvard Brekke

Bidrag fra denne personen

Vårt utgangspunkt for dette ITEC-prosjektet var at ville bruke programmet iMovie på iPad til å presentere hvordan en lager noen nasjonale matretter. Gjennom dette ville elevene måtte tenke gjennom mange aspekter ved film som medium og ta mange valg når det gjaldt både innhold, lengde, lyd, lys, osv. Filmene skulle også bli en ressurs for fremmedspråklige, slik at de kunne kikke på filmene og dermed være i stand til å lage tradisjonelle norske retter, som "kjøttkaker i brun saus".

Kahoot er en god digital tjeneste som gjør det enkelt for læreren å lage faglige quizzer til elevene sine. Kjekt og motiverende i seg selv kanskje, men det største læringspotensialet tror jeg at en får når en lar elever selv lage quizzer. Da kan en få gode refleksjoner rundt hva som er et godt spørsmål og ikke minst hvilke alternative svar som skal legges inn. I Odda og Skien gjorde vi en kul ting til. Vi samarbeidet på tvers av skolene. Da blir det enda mer motiverende!