Christine Bar

Bidrag fra denne personen

Digital markedsføring av prosjekt Ku - vil følger hele verdikjeden til meieriprodukter fra gård til butikksalg.