Hans Morten Kristiansen Daniloff

Bidrag fra denne personen

Undervisning i CNC skjærebord med laser og plasmaskjæring.