Bård Myrvang

Bidrag fra denne personen

Ny teknologi i landbruket for å øke lønnsomhet og redusere bruken av kunstgjødsel.