Reidar Ness Haaland

Bidrag fra denne personen

Et undervisningsopplegg i bruken av lasere i tømreryrket.