Fred Henry Nygren

Bidrag fra denne personen

Hvordan bygge en vinkel vegg i tradisjonell forskaling