Per Christian Moen

Bidrag fra denne personen

Hvordan man kan gjøre undervisning om trykktesting og lufttetting mer spennende ved hjelp av visuelle hjelpemidler.

Informasjonsteknologien har hatt stor betydning for samfunnsutviklingen de siste årene.
Innføringen av ny teknologi innen anlegg, industri og bygg har medført at bygg- og anleggsfagene er i stadig utvikling (hentet fra Udir)