Eivind Atle Flaten

Bidrag fra denne personen

Utfordringer sikkerhetsmessig med HV- i kjøretøy, opplæring i faremomenter