Fredrik Gautefall Falkum

Bidrag fra denne personen

I denne unervisningsekvensen har jeg valgt å har om Nivelering med GPS i forhold til Anleggsgartner faget. dette ble et naturlig hvalg når jeg skulle hvellge noe nyteknologisk innen faget. Tema blir mer og mer brukt i bransjen og fler maskiner har dette innebygd for å sette kotehøyde og grave av på riktig nivå. Det flest store bedriftene har egne ansatte som driver med det og samarbeider med aktørene for å gjør det enklere til å sette høyder og punkter på riktig sted for søyler, kantstein, grunnarbeid og kotehøyder.
Jeg har ikke bilder elle vidjoer av elevene i oppgaven dette er for de nye loven om samtykke om bilder og personopplysninger på nett. Så var det så omfattende med å få det gjort riktig så da valgte jeg og utgjør det.