Merim Krslak

Bidrag fra denne personen

Å jobbe med elbil og bli kjent med differansen mellom elbil og vanlige biler har vært viktig læringsmoment for mitt undervisningsopplegg. Jeg setter hovedfokus på elbiler fordi jeg ser store utviklingsmuligheter for bilmekaniker bransjen.