Jonny Kval

Bidrag fra denne personen

Oppbygning og virkemåte for batteridrevne UPS