Pål Fosheim Brandsborg

Bidrag fra denne personen

Teknisk tegneoppgave ved bruk av programmet SketchUp