Karl Kristian Havik

Bidrag fra denne personen

En Wikispaces-side er som et oppslagsverk hvor alle bidrar; lærere, elever, næringslivet, og man lager sin egen lærebok/kunnskapsbank