Robert Ingebrigtsen

Bidrag fra denne personen

Denne appen trener på de 4 regneartene. Addisjon er gratis, mens hver av de andre regneartene koster 7 kroner.

Appen har svært få instillinger - kan kun velge regneart og 1 av 3 vanskelighetsgrader.

Hver oppgave gir 3 svaralternativer - du må svare innen 40 sekunder for å få max score.

Noen oppgaver kombinerer også flere regnearter, f. eks "8*3+4="

Appen gir ingen informasjon om hvordan man skal regne ut oppgaver som den på linja ovenfor, så jeg har brukt den som mengdetrening og for repetisjon av allerede kjent stoff.