Ranita Richter Jonsen

Bidrag fra denne personen

Jeg har brukt appen Todo- Math Practice i forbindelse med innlæring av tallsymboler.