Peter Haakonsen

Bidrag fra denne personen

Skisseverktøy med vektorgrafikk. Tillater arbeid i flere lag hvorav ett av lagene kan være et fotografi.

50 faglærerstudenter i formgiving, kunst og håndverk prøvde ut ulike muligheter for bildebehandling på nettbrett.