Odin Hetland Nøsen

Bidrag fra denne personen

Hvordan kan du bruke VR til å forstå hvordan det å se f.eks. religioner fra innsiden og også fra utsiden?