Nanna Helle Nerland

Bidrag fra denne personen

Mål for timen er å introdusere nytt tema, USA, gjennom en kahoot-quiz.