Monica Hartviksdatter Jenssen

Bidrag fra denne personen

Kirketunet Barnehage har i mange år arbeidet med digitale verktøy sammen med barna i barnehagen. Nå skal de inspirere oss her på IKTipraksis-sidene til Senter for IKT i utdanningen. Vi gleder oss til å se og lære av og med dem!