Marthe Kristensen

Bidrag fra denne personen

Undervisningsopplegget handler om arbeid med digital dømmekraft, nettvett og digital mobbing. Formålet er å gjøre elevene oppmerksomme på momenter ved dette.