Lena Larssen

Bidrag fra denne personen

Førskoleklubben på Lunheim i Tromsø bruker iPad og den digitale tavlen for å spille pedagogiske spill, hvor barna lærer kategorisering, geometriske former, farger, tall, bokstaver og staving. I tillegg blir de kjent med programvarer og lærer seg strategier for å finne frem i den digitale verden.

Skoleforberedende aktiviteter i Lunheim barnehage, IKT og matematiske begreper.