Læringsverksted Drammen

Bidrag fra denne personen

Denne leken kan ta alt fra 15-60 minutter avhengig av gruppens størrelse og utholdenhet

Høsten byr på utallige anledninger for barna å undre seg over fenomener i naturen. Ved å samle oppmerksomheten rundt hvilke frø vi finner rundt oss, kan vi danne utgangspunkt for nysgjerrighet, utforsking og undring.

Dette læringsopplegget har blitt gjennomført med elever, lærere, studenter og skoleledere. Læringsopplegget er tverrfaglig og gir et innblikk i hvordan programmering og dybdelæring kan kombineres i praksis. Læringsopplegget er knyttet opp mot kjerneelementer og kompetansemål til fagfornyelsen.

En klassisk hinderløype tas til nye høyder når vi legger inn jakt etter qr-koder og små dyrevenner!

Når vi bruker qr-koder og digital lupe får vi støtte til å skape felles fokus, undring og utforskning.

Dette undervisningsopplegget er et samarbeid mellom Pål Edvardsen,en lærer og Læringsverksted Drammen. Undervisningsopplegget er en del av Pål Edvardsen sin masteroppgave - spillbasert læring og har blant annet blitt gjennomført i praksis med elever fra Drammen.

Dette undervisningsopplegget er et samarbeid mellom Pål Edvardsen, en lærer og Læringsverksted Drammen. Undervisningsopplegget er en del av Pål Edvardsen sin masteroppgave - spillbasert læring og har blant annet blitt gjennomført i praksis med elever fra Drammen.

Hvordan kan elevene arbeide praktisk med begrepene måling, tid og fart i matematikk? Med droner så klart, og i dette læringsopplegget får du et innblikk i hvordan dette kan gjøres i undervisningen.

Programmering av droner legger til rette for å lære, forstå og bruke teknologi i praksis. I dette læringsopplegget får du en liten introduksjon på hvordan dette kan gjøres i undervisningen.

Bloxels Builder er et plattformspill som legger til rette for å produsere spill digitalt gjennom appen, men også taktilt med pixels brettene. Dette lar elevene lage sine egne videospill. Hva kan elevene lære av Bloxels? Tenk på et videospill som en interaktiv historie. Bloxels gir elevene mulighet til å fortelle historier om alt man kan forestille seg, i et svært engasjerende og brukervennlig format. Med Bloxels er mulighetene mange!

Gjennom å bruke qr-kode jakt som innledning til eventyrstunden skapes en positiv forventning til fortellerstunden, og gir en forforståelse for begrepene som presenteres i eventyret.

VR teknologi handler om å skape illusjonen av å være tilstede- fysisk tilstede – i et kunstig miljø (som er dataprogrammert eller basert på videoopptak). Elevene kan med "Google Earth VR" reise og få ny forståelse til ulike steder i verden hvor 2D-flater umulig kan gjengi romforståelsen godt nok.

I dette læringsopplegget skal elevene kombinere programmering med lesing og skriving i produksjon av en fortelling med roboten Sphero sprk +.