Kjersti Skilnand Øvereng

Bidrag fra denne personen

Forståelse og bruk av de tre appellformene etos, patos og logos