Kay Larssen

Bidrag fra denne personen

VoiceThread er et bra alternativ til programmer som PhotoStory og PowerPoint. I fremmedspråk (spansk) på 10. trinn på Tromstun skole har vi benyttet programmet til fremføring og presentasjoner.