Jarle Moe

Bidrag fra denne personen

bruk av tegneserieverktøyet cartoonist i creaza

Undervisningopplegg om tema personvern - 4.trinn

Elevene skal kjenne til ulike typer nettsteder(medier,bedriftsider,spillsider,nyttesider for skoler,handel på nett, nettside for organisasjoner,temasider.Elevene skal kritisk vurdere ulike typer nettsteder for å finne eksempler på fakta og ikke fakta.