Jesper Steinnes

Bidrag fra denne personen

Undervisningsopplegg på to skoletimer med sikte på å forebygge digital mobbing. Opplegget inneholder visning av en video, en gruppeoppgave og en forelesning/plenumsdiskusjon.

Forfattet av Maria Moe Almenningen, Ruben Aas Arvesen, Trygve Winther Berge, Jørgen Andreas Bråten Fusdahl, Kristin Hagset, Monica Holberg, Lisa Granberg Jansen, Marte Kristine Harpestad Olborg, Øivind Vaagen Røe og Jesper Steinnes.