Jan Frode Lindsø

Bidrag fra denne personen

På Nord-Gudbrandsdal VGS avd. Otta blir nå Oculus Rift testet ut på yrkesfag. Her får elevene praktisk opplæring i virtuelle omgivelser.

Som en del av siste syklus i iTEC-prosjektet, har IT-elever ved Nord-Gudbrandsdal VGS laget læringsspill.