Ingunn Kjøl Wiig

Bidrag fra denne personen

Elevene henter det meste de trenger til skolearbeidet fra Internett, og de deler også mye av sitt eget arbeid. I dette opplegget kan de lære mer om hvordan de kan bruke delingslisenser, også kjent som CC-lisenser.

Gjennom å samskrive kan elevene lære hvordan mange hoder sammen som oftest er bedre er ett! Læreren sparer tid, og elevene blir mer engasjert fordi de selv har bidratt.