Ingrid Strand Amundsen

Bidrag fra denne personen

Undervisningsopplegget viser hvordan man som lærer kan arbeide med digital dømmekraft, nettvett og digital mobbing. Undervisningsopplegg har som formål å forebygge digital mobbing.