Hans Petter Skog

Bidrag fra denne personen

Grunnleggende opplæring i sammenhengede håndskrift (stavskrift) ved hjelp av Smartboard og nettbrett.

Elevene på trinn 2 på Mortensnes skole i Tromsø bruker nettbrett (Windows8) for å lære sammenhengende skrift, stavskrift. Vi ser allerede store fordeler sammenlignet med blyant og papir.

På Mortensnes skole i Tromsø har vi begynt å ta i bruk nettbrett (Windows 8) i musikktimene. Elevene disponerer hvert sitt brett. Dette bruker de omtrent hver dag til lese og skriveopplæring, regning og mange andre aktiviteter. Hvorfor ikke bruke nettbrettene i musikkundervisningen også?

Sjakk øker elevenes evne til å konsentrere seg og å tenke strategisk. Trinn 2 på Mortensnes skole starter nå opp med undervisning i sjakk ved hjelp av nettbrett.