Hans Petter Skog

Bidrag fra denne personen

Jeg ble oppmerksom på programmet i en artikkel i Dagbladet som fortalte om utviklerne og de pedagogiske tankene bak programmet. Dette gjorde meg som matematikklærer interessert. Jeg lastet ned appen og gikk gjennom alle nivåene selv. Endelig hadde jeg funnet en pedagogisk app hvor jeg forsto ideen og spillets progresjon.