Hanne Sebakk

Bidrag fra denne personen

En applikasjon for å jobbe med språkutvikling hos barn.

Våren 2013 hadde vi prosjekt om eventyr. Målet med prosjektet var å bli kjent ulike eventyr, bruke digtale verktøy og språkstimulering.

Vi brukte appen Imovie i forbindelse med tema eventyr. Barna var mellom 3-6 år, og var delt inn i alderspesifiserte grupper.

Det ble tatt bilder som ble satt sammen til film. De største barna satt selv inn  teksten til bildene.

Med skrekkblandet fryd ble vi med på ikt-prosjektet, og vi har ikke angret en dag!