Arne Gravanes

Bidrag fra denne personen

En av tre grupper ved 1. trinn på Hårstad skole bruker mini-nettbrett i begynneropplæringen i skriving. Vi ønsker å undersøke om det påvirker skriveopplæringen, derfor har alle elevene på trinnet skrevet en tekst for hånd og en digitalt. Når sommeren nærmer seg lar vi alle elevene gjøre dette en gang til slik at vi kan se om skriveutviklingen er annerledes hos de elevene som har brukt nettbrett i opplæringen.