Gaute Hauge

Bidrag fra denne personen

Hva er det som avgjør hvilke verdier og holdninger vi har som mennesker? Er det menneskene vi har rundt oss som påvirker oss eller er det samfunnet og dens situasjon som er avgjørende? I overlevelsesspillet This war of mine skal elevene lære om hvilke konsekvenser krig og konflikt kan få for et samfunn og menneskene i et samfunn.