Terje Pedersen

Bidrag fra denne personen

I spillet 1979 Revolution - Black Friday, spiller du rollen som fotografen Reza Shirazi, som returnerer til Iran etter studie i Europa. I Iran opplever han oppstarten på den Islamske revolusjon. Dette spillet er et historisk spill som følger hovedpersonen gjennom hans møter med revolusjonen og hvordan den påvirker samfunn, venner og familie.

Facebook er verdens største sosiale nettverk og blir brukt av de fleste norske elever på daglig basis. På Facebook kan en chatte, dele bilder, kommentere og diskutere med både venner og ukjente.

Et undervisningsopplegg hvor norske elever har samarbeidet med elever i et amerikansk ungdomsfengsel. Sammen har de diskutert dagliglivet i fengselet, forskjeller i kultur og tankesett mellom de to landene, samt generelle tema som opptar ungdom.

Valient Hearts - the great war er et plattformspill, basert på 1. verdenskrig. Spillet passer best for ungdomsskolen, siden det tar for seg mange av de viktigste historiske hendelsene under 1. verdenskrig. Det skiller seg fra andre krigsspill ved at en i Valient Hearts aldri avfyrer et våpen mot andre mennesker.

Twitterlogo

Twitter er en microbloggingstjeneste, hvor man skriver korte, personlige statusmeldinger eventuelt retweeter andre sine meldinger. Statusmeldingene i Twitter har en begrensning på 140 karakterer, noe som gjør at en må holde tweetene både korte og konsise.
I dette undervisningsopplegget vil du få tips om hvordan du kan bruke Twitter i språkundervisningen samt samfunnsfag i grunnskolen og VG1.

Fredag 3. oktober hadde 8E, 9G og 8F en full skoledag med droner på timeplanen. Målet for dagen var å bli kjent med hvordan droner blir brukt i arbeidslivet, men også bruke droner knyttet opp til praktiske matematikkoppgaver innenfor temaet geometri.

Bruk matematiske begreper, og jobb med skriving i et vakkert spillunivers.

Dataspill på nettbrett kan være en god inngang til å jobbe med ulike fagmål på en måte som engasjerer elevene og setter i gang mange gode refleksjoner og diskusjoner.