Ruben Martinsen

Bidrag fra denne personen

I starten av januar fikk barna iPad som digitale verktøy for bruk i barnehagen. Vi diskuterte da hvordan vi skulle introdusere denne teknologien for dem. Vi kom frem til at vi måtte utnytte sjansen til å se hvordan barna, uten voksenstøtte, kom til å reagere på å få tildelt iPad i barnehagen, og utredet et prosjekt rundt dette.