Eva Kathrine Rekkedal

Bidrag fra denne personen

Vi har arbeidet med caseoppgave på vår praksisskole og har etter denne casen laget en handlingsplan og et kort undervisningsopplegg som tar for seg hvordan vi som lærere kan arbeide med digital dømmekraft, nettvett og digital mobbing.