Erlend Thune

Bidrag fra denne personen

Det å lage digitale prøver i et LMS (Learning Management System) som Its learning, Fronter eller Moodle, kan være svært tidkrevende. Ville det ikke vært greit hvis man kunne utveksle spørsmål man har laget med andre lærere på en enkel måte!? Det kan du gjøre med QTI (Question and Test Interoperability)

Tre 17-åringer har samlet undervisningsvideoer for samtlige matematikkfag i videregående skole samt 8. klasse i ungdomsskolen. Dette er videoer som tidligere har ligget spredt rundt om kring på nettet. Les mer her: http://www.dt.no/nyheter/17-aringer-star-bak-ny-matte-app-1.8594937

Lær om bergarter ved å styre Curiosity Rover på mars! Oppgaven er å finne vann. Klarer du det får du et digitalt mozilla open badge diplom.