Elin Dybdal Simensen

Bidrag fra denne personen

Bydel Alna har utarbeidet et vurderingsskjema for apper til bruk i barnehagen

En oppsummering fra seminaret "Mitt eller ditt?" - om å ta bilder sammen med barna i barnehagen.