Dag Marius Johansen

Bidrag fra denne personen

King of Math Junior er et mattespill i middelaldermiljø der du klatrer opp den sosiale stigen ved å besvare mattespørsmål og løse nøtter. Du kan samle stjerner, få medaljer og konkurrere mot klassekamerater. Bli mester i spillet og mattedronning eller mattekonge!

App som passer fint å bruke i 1. og 2. klasse. Elevene får øving i å telle, spore tall, skrive tall, addisjon og subtraksjon.

Visualiserer addisjon- og subtraksjonsoppgaver på en fin måte. Du kan selv velge nivå og om du vil jobbe med eller uten tidsbegrensning.

Todo K-2 Math Practice