Caroline W

Bidrag fra denne personen

Dette er et opplegg som legger til rette for at elevene skal bruke sin kreativitet til å lage en sammensatt tekst om retorikk.
Det er også en powerpoint om retorikk og en Kahoot som kan gjennomføres før selve oppgaven.