Det Europeiske Wergelandsenteret

Bidrag fra denne personen

Deltakerne fyller ut et diagram for å vise hva de foretrekker å dele av informasjon på nettet, og diskuterer hvordan man kan være mer forsiktig når man deler personlig informasjon online.

Deltakerne ser nærmere på bruksvilkårene eller retningslinjene til et nettsamfunn, og går gjennom prosedyren med å rapportere upassende innhold på nettstedet. Deltakerne diskuterer også hva som er fordeler og ulemper ved rapportering, særlig i forhold til mulighetene innenfor sosiale medier.

Dette er en øvelse der deltagerne skal tenke over sine mest sannsynlige reaksjoner i ulike mobbescenarier og diskutere alternative handlingsmåter.

Elever jobber med menneskerettighetslæring

Deltakerne skal være «forskere» for politikere på temaet netthets mot homofile. De skal vurdere påliteligheten i informasjon som ligger på nettet og utvikle strategier for egen nettbruk.