Bjørn Helge Græsli

Bidrag fra denne personen

Ord er byggesteinene i kommunikasjon. Elever trenger flere ulike strategier og verktøy for å utvide vokabularet sitt.

I dette opplegget skal elevene finne og vurdere to ulike nyhetskilder basert på kildevurderingsprinsippene i TONE.

Det er mye å lære på og med internett, men det er viktig at elevene selv tar bevisste valg og kjenner til ulike utfordringer de kan møte.

Samskrivingsverktøy er et godt digitalt verktøy for å lære språk i fellesskap. Eleven kan dele dokumenter med en eller flere andre

Vær Varsom-plakaten setter opp standarder for presseetikk og retningslinjer for god praksis for journalistikk og publisering. Mange av punktene der kan brukes som utgangspunkt for personlige regler eller klasseregler for ulike typer produksjon, og dessuten for samtaler om etikk.

Dette undervisningsopplegget gir elevene mulighet til å vurdere to ulike fremstillinger av samme sak ved å se to videoklipp. De blir utfordret til å vurdere troverdighet og reflektere over hvordan ulike fremstillinger i kilder påvirker oss.