Roy Enge

Bidrag fra denne personen

6A ved Høknes barneskole bruker dataspillet ENKI som et ledd i å skape en variert og tilpasset undervisning.

Enki er motiverende, sosialt og lærerikt!