Brit Ågot Brøske Danielsen

Bidrag fra denne personen

Som en del av undervisningen i didaktikk for allmenn musikkopplæring har musikklærerstudenter ved Norges musikkhøgskole (NMH) utforsket ulike app-er som verktøy for komponering og musisering i klasserommet. Lån av iPad`er fra Senter for IKT i utdanningen har muliggjort dette opplegget.