Anniken Vestby

Bidrag fra denne personen

Mangeulike tegnefilmer for barn med fransk tale som kan brukes i franskundervisningen på ungdomsskolen eller i videregående skole. Enkelt, men samtidig autentisk språk. Filmene er kort og finnes i mange ulike kategorier.

Bruk av Cartoonist i Creaza for å tilegne seg kunnskap om tegneserie og nynorsk.

En nyttig app som kan brukes i de fleste fag. Lett å bruke. Søk og finn med mobilen!

En sjakkapp hvor du kan spille mot både kjente og ukjente spillere over hele verden. Absolutt en app å bruke i klasserommet, hvor elevene kan utfordre hverandre og læreren! Appen viser lovlige trekk slik at terskelen for å begynne å spille er lav.

Quizlet er glimrende å bruke i fremmedspråkopplæringen. Lærer legger inn setninger eller ord som elevene skal øve på og programmet/ appen legger disse inn i ulike oppgaver og spill. Elevene kan også lytte til uttale.

Fun easy Learn finnes blant annet for fransk, spansk, tysk og engelsk. Lær over 6000 ord på ulike språk. En super app å bruke i fremmedspråkundervisninga. Elevene lærer både å uttale og skrive ordene. Alle ordene er sortert etter tema og appen har mange ulike aktiviteter i innlæringa, også spill.

Play Magnus er en app hvor du utfordrer Mangus Carlsen på sjakkbrettet på ulike aldersnivå. Elevene kan jobbe seg oppover og det blir raskt en artig konkurranse om hvem som klarer å vinne mot Magnus på ulike alderstrinn. Fordi appen alltid viser lovlige trekk er det mulig å spille selv om man ikke kan alle reglene, og på de laveste nivåene har alle en sjanse! Appen gir deg også pokal når du vinner. Utfordring for elever fra barneskole til videregående.