Anne Cathrine Gotaas

Bidrag fra denne personen

Elev presenterer løsning sammen med medelev som filmer

La elevene lage læringsvideoer. Brukes til repetisjon eller prøvegjennomgang. De kan enten bruke skjærmopptak eller filme hverandre forklare på ark eller på tavlen.

Fra Matematikksenteret

Matematikksenteret har endel læringsopplegg liggende på deres nettside.
Endel av dette forutsetter bruk av digitale verktøy. Vi kopierer ikke dette, men tipser bare om nettsiden med lenker.

Diagram

Utarbeide diagrammer med observasjoner fra klasserommet. Dette engasjerer elevene fordi de får et eieforhold til opplegget, fordi de lager diagrammer med noe de har kjennskap til.

Elever som samrbeider

Elevene skal vurdere anonymiserte besvarelser fra medelever. De skal ikke vurdere om svarene er riktige, men selve besvarelsen. Forklaringer, begrunnelser, skjermbilder og generell presentasjon og kommunikasjon.

Statistikk fra SSB

Bruk av statistikk fra virkeligheten. Her kan elever og lærer finne statistikk fra nærmiljøet, tverrfaglig eller andre områder som kan engasjere. Elevene lærer å finne frem på SSBs sider, samtidig som de benytter seg av regneark og GeoGebra.

Derivasjon og stigning i GeoGebra

Undervisningsopplegg som passer til 1T og S1. For å forklare den deriverte. Det skal gi elevene bedre forståelse av hva den deriverte er.